Välkommen till FILTERTEKNIK b.w. AB

Vattenfilter för industrin

Vi har specialicerat oss på tillverkning av vattenfilter och silar avsedda för mekanisk rening
av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

bild-e_384x279
Gravity Strainer BSW25

framsida-b_384x279
Automatfilter LDL4-300