Modell 2TF är ett självrensande vattenfilter som arbetar under tryck. Filtret är avsett för rening av råvatten samt varmt- och kallt processvatten.
Typiska användningsområden är filtrering av tätningsvatten, kylvatten och spritsvatten inom all vattenförbrukande industri och vattenkraftverk.

Funktion

Föroreningarna som samlas upp på silstavarnas utsida backspolas effektivt till avloppet. Filtret backspolas med hjälp av tryckluft som med hög hastighet spolar ut filtrerat vatten från behållarens överdel, genom silstavarna och vidare ut till avloppet. Backspolningen sker automatiskt vid en förhöjning av tryckfallet över filtret samt efter inställd tid. Apparatskåpet finns i två utföranden, PLC alternativt baserat på reläkontakter. Skåpet är försett med en omkopplare för val av lämpligt körsätt vilket innebär att filtret kan köras med växelvis filtrering med ett filtertorn i drift och ett i stand-by position alternativt med båda filtertornen i driftläge. Silstavarna är av typ spaltsil med konisk släppning.

Modell 2TF finns i 6 storlekar.

Kapacitetsområde:
ca 2 till 300 m3/h

Filterfinhet:
Spaltbredd från 0,025 till 0,3 mm.

Anslutningsdimension:
DN25 till DN250.

Materialutförande:
Rostfritt stål EN1.4301 alt. EN1.4404 och EN1.4436

Spolpump erfordras ej. Inga rörliga delar. Stor filteryta, lågt tryckfall. Silstavar, typ spaltsil med konisk släppning, av rostfritt stål som tål höga differenstryck. Oförändrad kapacitet vid backspolning. Inga tryckstötar. Ingen luftinblandning.

Fråga efter broschyr nr 970430.

bild-c_425x647
Modell 2TF. Astra Zeneca AB, Frövifors bruk. Gruvöns bruk. Tåsans kraftstation. Deje kraftstation.