Cyklonrenaren som saknar rörliga delar är avsedd för kontinuerliga vattenflöden med mottryck. Renaren avskiljer i de flesta applikationer 80-95% av fasta partiklar med specifik vikt större än 1, exempelvis sand. Föroreningarna samlas upp i renarens botten  som är försedd med en ventil för manuell tömning alternativt en automatisk tömningsventil.

bild-i_517x388
Krångede kraftstation. Spärrvatten.

Tömning av uppsamlade föroreningar sker under drift utan påverkan av flödesförloppet. Den automatiska tömningsventilen som öppnar/stänger efter inställd tid erfordrar 230V, 1-fas. Som styrmedel för ventilen erfordras tryckluft 5,5 – 7 bar alternativt rent vatten 2,5 – 8 bar.

Tryckfallet över renaren är konstant ca 0,3 – 0,9 bar. För funktionen erfordras ett lägsta tilloppstryck av 1,5 – 2 bar. Max arbetstryck 12 bar och max arbetstemperatur 40°C.

Största partikel som kan passera genom renaren är 6 mm för JZA20 & JZA25 och 9 mm för de större dimensionerna. Renaren finns i sju storlekar från ansl. ¾” till DN80 med kapacitetsområde från 2 till 65 m3/h.
Materialutförande: Stål St.37 lackat utförande alternativt rostfritt stål AISI304L.

Fråga efter broschyr nr. 071107.