Korgsilarna som är avsedda för mekanisk rening av vatten finns i två utföranden modell KBI och modell K.  Modell KBI där silkorgen saknar botten kan i de flesta fall renspolas under drift då ventilen på avloppsledningen öppnas mot atmosfärstrycket. På  modell K som har en silkorg försedd med botten måste korgen lyftas upp för rengöring.

Anslutningsdimension:
DN80 till DN500

Håldimension:
0,25 till 5 mm

Materialutförande:
Rostfritt stål SS2333 alternativt SS2348

Max arbetstryck & temperatur:
10 bar & 60°C

Fråga efter broschyr 940505 & 970510

bild-k_372x261
Modell K600, DN300