Filtret som är avsett för mindre vattenflöden ca 10 till 150 l/min finns i två storlekar båda med anslutning ¾” och 1″. Silinsatsen av rostfritt stål finns med spaltbredd från 0,025 till 1,5 mm.

Föroreningarna som fångas upp på silstavens utsida spolas till avloppet då bottenventilen öppnas mot atmosfärstrycket. I vissa fall beroende på vattenkvalite, spaltbredd och drifttryck måste spolvatten tillföras.

Som standard är bottenutloppet försett med en kulventil. Filtret finns även i utförande med automatisk bottenventil.

Materialutförande: Rostfritt stål SS2348.
Max arbetstryck: 10 bar.

Fråga efter broschyr nr 090511.

H100-ansl-25-med-silstav_400x534

H100-med-automatventil-silstav_400x534

bild-j_400x552