Filterteknik är ett helsvenskt företag med huvudkontor i Stockholm. Våra produkter tillverkas i Sverige med tyngdpunkten förlagd till Hovmantorp.

Våra produkter som är egna filterkonstruktioner, utgörs av såväl tryckfilter som öppna filter. Vår specialitet är mekanisk rening av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten.

Våra kunder återfinns inom all vattenförbrukande industri. Pappers- och cellulosaindustri, järn- och stålindustri, kemisk industri samt vattenkraftverk.

eon_553x352