Våra produkter som är egna filterkonstruktioner, utgörs av så väl  tryckfilter som öppna filter. Vår specialitet är mekanisk rening av råvatten, kylvatten samt varmt och kallt processvatten.

bild-a-_150x150 Självrensande automatfilter modell LDL
Ett trycksatt filter avsett för rening av intagsvatten och kylvatten. Modell LDL finns från anslutning DN50 till DN400.
Läs mer här>>
bild-b_150x150 Självrensande spaltfilter modell RS
Ett trycksatt filter avsett för rening av intagsvatten, tätningsvatten och kylvatten. Modell RS finns från anslutning DN25 till DN125.
Läs mer här>>
bild-c_150x150 Backspolande automatfilter modell 2TF
Ett trycksatt filtersystem bestående av två filtertorn. Filtret som saknar rörliga delar är avsett för rening av råvatten, tätningsvatten , spritsvatten och kylvatten. Anslutningsdimension från DN25 till DN250.
Läs mer här>>
bild-d_150x150 Backspolande automatfilter modell TM
Ett trycksatt filtersystem bestående av tre till sex filterbehållare. Filtret som saknar rörliga delar är avsett för rening av råvatten samt varmt och kallt processvatten. Anslutningsdimension från DN80 till DN400
Läs mer här>>
bild-f_150x150 Bågsilar
Bågsilen finns i två utföranden. Modell BG arbetar trycklöst medan modell BP erfordrar ett matningstryck. Bågsilen används för att avvatta och avskilja ämnen i processvatten och avloppsvatten. Anslutningsdimension från DN50 till DN300.
Läs mer här>>
bild-g_150x150 Trumsil modell RBS
Trumsilen är självrensande och arbetar trycklöst. Silen är avsedd för att avvattna och avskilja ämnen i process-vatten och avloppsvatten. Anslutningsdimension DN100 till DN150.
Läs mer här>>
bild-h_150x150 Trumsil modell RT-1500
Trumsilen är självrensande och arbetar trycklöst. RT-1500 är avsedd för rening av råvatten och vatten i kylanläggningar. Anslutningsdimension DN150 till DN250.
Läs mer här>>
bild-i_150x150 Cyklonrenare/Sandavskiljare modell JZA
Cyklonrenaren som saknar rörliga delar är avsedd för kontinuerliga vattenflöden med mottryck. Renaren avskiljer 80-95% av förekommande fasta partiklar med specifik vikt större än 1, exempelvis sand.
Anslutningsdimension 3/4″ – DN80.
Läs mer här>>
bild-j_150x150 Manuellt Backspolningsbara filter H100
Filtret är avsett för rening av mindre vattenflöden. Anslutningsdimension 3/4″ och 1″
Lär mer här>>
bild-k_150x150 Korgsilar modell K och KBI
Korgsilarna rensas manuellt och är avsedda för rening av vatten. Anslutningsdimension DN80-DN500.
Läs mer här>>
bild-l_150x150 Imamix statisk blandare, inline mixer
Blandaren är avsedd för homogenisering och inblandning av kemikalier i kontinuerliga processflöden. Anslutningsdimension 1/4″ – DN1000.
Läs mer här>>