Vattenfilter som arbetar under tryck är avsett för avlägsnande av fasta föroreningar i rörsystem. Typiska användningsområden är rening av sjö- och älvvatten avsett för process- och kylvattenanläggningar inom all vattenförbrukande industri,  vattenkraftverk och värmeverk.

framsida-b_550x413
Modell LDL4-300, DN200. Umluspens kraftstation. Kylvatten från Umeälven.FilterLDL_362x920

Funktion

Vattnet leds via inloppsstutsen in i silburen, ut geom silburens sida och vidare till utloppet. Filtret backspolas automatiskt via tid och differenstrycksövervakning. Då filtret backspolas startar filtrets motor samtidigt som avloppsventilen i behållarens sida öppnas. Filtermotorn driver spolarmen som långsamt sveper runt utmed silburens uppsamlingsfickor varvid uppsamlade föroreningar effektivt spolas till avloppet. Backspolningen sker med hög hastighet då endast en liten del av filterytan renspolas per tidsenhet.
Apparatskåpet, skyddsklass IP65 är i standardutförande avsett för 400V, 3-fas, 50Hz. Filtret kan även förses med en differenstryckstransmitter. Diff.trycket visas kontinuerligt digitalt på instrumenter och i driftcentralen via utsignal 4-20mA. Apparatskåpet kan även kompletteras med utrustning för att öppna / stänga en ventil på by-pass ledningen runt filtret.

Filtret levereras komplett monterat med erforderlig automatik, klart för installation i rörledningen.

Modell LDL finns i tio storlekar.

Kapacitetsområde:
ca 50 till 1500 m3/h

Filterfinhet:
0,1 till 1,5 mm

Anslutningsdimension:
DN50 till DN400. Utloppsstutsen kan placeras i 180, 90 och 0 grader. Inloppet kan även placeras centralt i behållarens botten.

Filtermotor:
0,15 – 0,25 kW beroende på filtrets storlek.

Materialutförande:
Rostfritt stål EN1.4301 alt. EN1.4404 och EN1.4436.

Spolpump erfordras ej. Även större föremål spolas effektivt till avloppet.

Stor filteryta garanterar säker dift och lågt tryckfall. Ingen lagring i behållarens botten. Endast en rörlig tätningsyta. Enkelt och billigt att byta silelement. Enkel att inspektera och ”serva”. Den kompletta silenheten inkl. drift lyfts upp som en komplett enhet. Inga delar finns då kvar i behållaren.

Fråga efter broschyr nr. 970404.

LDL6-450,DN250,-08-46.-2st.-Sarp-Kraftverk,-Norge_550x413
Sarp kraftstation, LDL6-450, DN300. Kylvattenfilter.

LDL5-352,-DN250.-98-61,-Sapa-Heat-Transfer-AB,-Finspaang-_251x428 LDL6-452-DN300-Eskilstuna_286x428
t.v. LDL5-352, DN250. Sapa Heat Transfer AB, Finspång. Varmvalsverket. Emulsion olja/vatten.
t.h. LDL6-452, DN300. Eskilstuna Energi & Miljö AB, kraftvärmeverket. Vatten från Eskilstunaån. Skydd av värmeväxlare.

Modell-LDL4-302_209x352 LDL4-300,-DN200.-Oxeloesunds-Jaernverk.Pumpst.P53-bild-5_329x352
tv. LDL4-302, DN200 installerat i Primus pumpstation i Stockholm. Filtret renar vatten från Mälaren avsett för ett kyl- och värmesystem.
t.h. LDL4-300, DN200. Oxelösunds Järnverk. Valsverket, pumpstation P53, skalgrop kvarto.