Modell RS är ett självrensande filter som arbetar under tryck. Filtret är avsett för rening av sjö- och älvvatten samt processvatten. Typiska användningsområden är rening av kylvatten och tätningsvatten  inom industri och vattenkraftverk.

Bild-004_319x585filterRS_247x441
RS-300, DN80 med väggkonsoll.

Funktion

Vattnet leds in genom det tangentiellt placerade inloppet i behållarens sida och fortsätter i en nedåtgående rörelse runt silstaven, in genom dess sida och vidare upp mot utloppet. Lättare föroreningarna samlas upp på silstavens utsida medan de tyngre partiklarna samlas upp i behållarens botten. Rengöring och tömning av föroreningar sker automatiskt via tid och differenstrycksövervakning. Då rengöring påbörjas startar filtermotorn som driver runt silstaven mot en fast avskrapare. Silstaven är av typ spaltsil med konisk släppning. För automatiken erfordras 400V, 3-fas, 50Hz.

Modell RS finns i tre storlekar.

Kapacitetsområde:
3 till 150 m3/h.

Filterfinhet:
Spaltbredd från 0,05 till 0,8 mm.

Anslutningsdimension:
DN25 till DN125.

Filtermotor:
0,15 kW, 400V, 3-fas, 50Hz.

Materialutförande:
Rostfritt stål EN1.4301 alt. EN1.4404 och EN1.4436.

Spolpump erfordras ej.  Även större föremål spolas till avlopp. Enkelt underhåll, silelementet lyfts upp som en komplett enhet. Inga delar kvar i behållaren.

Robust silstav som tål höga diff.tryck och är lätt att rengöra.

Fråga efter broschyr nr 980315.

bild-b_425x775
Modell RS-500, DN50