Trumsilen som är självrensande är idealisk för avvattning av processvatten och industriellt avloppsvatten. Fiberåtervinning och avvattning av rejekt från cleaners är typiska användningsområden inom pappers- och massaindustrin.

Vattnet som skall behandlas leds in i siltrummans gavel, ner på den långsamt roterande silytan i trummans centrum och vidare ut i det centralt belägna utloppet under siltrumman. Frånskilt material avvattnas och matas kontinuerligt ut i trummans nedre framkant för att samlas upp i en container eller transportör.

Siltrumman som är av typ spaltsil med konisk släppning, vilar på fyra hjul och drivs kontinuerligt med lågt varvtal. Anläggningen är försedd med spolrör för kontinuerlig alternativt intermittent renspolning av trummans spalter. Trumsilen RBS levereras komplett monterad med Drivanordning, spolventil och apparatskåp.

Modell RBS finns i två storlekar.

Kapacitetsområde:
25 till 60 m3/h.

Spaltbredd:
0,3 till 2,0 mm.

Anslutningsdimension:
DN100 till DN150.

Drivmotor:
0,37 kW, 400V, 3-fas, 50Hz.

Materialutförande:
Rostfritt stål EN1.4301 alt. EN1.4404 och EN1.4436.

Fråga efter broschyr nr 201205.

bild-g_536x452
Trumsil modell RBS 6-900. Provkörning hos Munksjö AB.