Trumsilen är idealisk för rening av råvatten avsett för process- och kylanläggningar inom all vattenförbrukande industri.

Funktion.

Trumsilen RT-1500 är självrensande , arbetar trycklöst och kan köras kontinuerligt alternativt intermittent.. Vattnet som skall renas leds in genom trummans öppna gavel och vidare ut genom trummans dukbelagda sida. Större föroreningar fångas upp  i korgar monterade inne i siltrumman medan mindre partiklar fångas upp och kvarhålls på silduken.  Uppsamlade föroreningar spolas effektivt av från silytan  då den långsamt roterande siltrumman passerar under spolröret. Spolvattnet och föroreningarna spolas ner i avloppsröret som mynnar utanför trummans behållare.

Trumsilen RT-1500 levereras komplett monterad i en behållare försedd med apparatskåp samt nivåvakt för start/stopp av siltrumma och spolpump samt för larm vid hög vattennivå.

RT-1500 finns i en storlek.

Kapacitetsområde:
50 till 360 m3/h.

Filterfinhet:
0,04 till 1,0 mm.

Anslutningsdimension:
DN150 till DN250.

Drivmotor:
0,25 till 0,37 kW beroende på trumsilens storlek.

Materialutförande:
Rostfritt stål EN1.4301 alt. EN1.4404 och EN1.4436.

Fråga efter broschyr nr. 030415.

bild-h_536x509
Trumsil modell RT-1500. Kylvatten, 40 mikron. Gestamp Hardtech, Luleå.